MEWAKI

Mewaki Tin Badge (32mm)

Tin Badge of Mewaki tibi characters.

Mewaki Tin Badge (32mm)

Tin Badge of Mewaki tibi characters.

32mm/2020

SAMPLE (PDF)
SAMPLE (pixiv)
SHOP

Price (EUR)

1

PDF (EUR/If available)

JP title:

MEWAKI缶バッチ(32mm)

Reference: