MEWAKI

Mewaki Tin Badge (57mm)

Tin Badge of Mewaki characters.

Mewaki Tin Badge (57mm)

Tin Badge of Mewaki characters.

57mm/2020

SAMPLE (PDF)
SAMPLE (pixiv)
SHOP

Price (EUR)

2

PDF (EUR/If available)

JP title:

MEWAKI缶バッチ(57mm)

Reference: